Definér maksimalt forbrug

Forældre kan vælge at begrænse brugen af et kort, ved at indsætte et ‘maks forbrug’ for det givne kort. Det vises her: